Sıkça Sorulan Sorular

Sizden gelen sorular

Yasal olarak KKTC'de tek tip koçan bulunmaktadır. Bunlara da KKTC koçanları denilmektedir. Ancak malların kökeni açısından koçanlar üç ayrı kategoride değerlendirilmektedir. 1- Türk Koçanlı: 20 Temmuz 1974'ten önce herhangi bir Kıbrıs'lı Türk'ün veya Rum/Yunan olmayan yabancı vatandaşların sahip olduğu mallara denir. Bu koçanlar uluslararası devletler ve de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından da yasal sayılmaktadır. 2- Eşdeğer Koçan: 1974'ten önce Rumlara ait olan, ancak 1974'ten sonra Güney'den gelen Kıbrıslı Türk Göçmenlere, Güney Kıbrıs'taki mallarına karşılık olarak, Eşdeğer Puanla verilmiş mallara denir. Annan Planına göre bu koçanlar çeşitli şartlara bağlı olarak uluslararası yasalara göre geçerli sayılabilecektir. 3- Tahsis Koçan: 1974'den önce Rumlara ait olan ancak 1974'ten sonra KKTC devletinin önce üçüncü kişilere kiraladığı sonra da koçan verdiği mallara denir.
• Stopaj vergisi, KDV, Tapu devir harcı, Damga pulu, Stopaj.